אפוטרופסות מעצימה: כלים לתמיכה אפקטיבית

העצמת אפוטרופסות כרוכה במתן כלים ומשאבים הדרושים ליחידים האמונים על אחריות האפוטרופסות. גישה פרואקטיבית זו מבטיחה שהאפוטרופוסים מצוידים היטב לקבל החלטות לטובת האינטרסים של מי […]